ภารกิจ คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สถานที่และบริเวณโรงเรียน
Category 1
 

วิสัยทัศน์  
 
พันธกิจ  
 
เป้าหมาย  
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
กลยุทธ์ปี2558-2561  
 

Category 2
 
ปฏิทินเปิดเรียนปี 2561 เทอม 1  
 
ผลการประเมินของสมศ.
รอบ 3
 
 
รายงาน(SAR)ประจำปี 2559  


Category 3
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
   


Category 4
 
มาตรการป้องกันการทุจริต  
 
ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
ช่องทางร้องเรียน/สอบถาม  
 

กิจกรรม1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561
[ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 4 มกราคม 2561
[ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
[ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2560
ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560
[ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
[ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งยินดีต้อนรับคุณครูคุ้มผกา เสริมสุข
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 [ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 8 กันยายน 2560 [ดูรูป] 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 [ดูรูป] 1

คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.รัชนีกร ทองสุขดี
และคณะมาทำการวิจัย (สังเกตุการสอน เก็บข้อมูล)เด็กพิเศษ
ตามโครงการ สพฐ.ร่วมกับ มช. เป็นปีที่สอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 [ดูรูป] 1

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 [ดูรูป] 1

ยินดีต้อนรับคุณครูสุพัตรา ยารังษี จาก โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
สู่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 [ดูรูป] 1

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 [ดูรูป] 1

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 [ดูรูป] 1

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 [ดูรูป] 1

พิธีมอบเงินสงเคราะห์เพื่อทุนการศึกษา โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 [ดูรูป] 1

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
[ดูรูป] 1

 

 

 

 

 

 

รู้ไว้ใช่ว่า
วันขึ้นปีใหม
วันเด็กแห่งชาต
14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันครู
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันตรุษจีน
วันเกษตรแห่งชาติ
วันนักประดิษฐ์
วันทหารผ่านศึก
วันอาสารักษาดินแดน
วันมาฆบูชา
วันศิลปินแห่งชาติ
วันสหกรณ์แห่งชาติ
วันสตรีสากล
วันช้างไทย
วันอาสาสมัครสาธารณสุข
วันน้ำของโลก
วันออมสินของไทย
วันข้าราชการพลเรือน
วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันสงกรานต์
วันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันกาชาดสากล
วันวิสาขบูชา
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสุนทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันรพี
วันแม่แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันสืบ นาคะเสถียร
วันเยาวชนแห่งชาติ
วันมหิดล
วันตำรวจ
วันประชาธิปไตย
วันเทคโนโลยีของไทย
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
วันปิยมหาราช
วันสหประชาชาติ
วันออมแห่งชาติ
วันวชิราวุธ

วันเอดส์โลก
เทศกาลคริสต์มาสกับคุณลุงซานต้า


 

ข่าว/ประกาศ

 

 

More info
Quick Link :::::: ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เชียงใหม่นิวส์
ติดต่อเรา::โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 162 หมู่ 4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 ..email :::: bantungponghot@gmail.com
โทรศัพท์ 052-082983
Web Hosting Support by
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวเศรณี มรกตคันโธ